Sociaal Domein > Hulpverlening

Begeleiden voor iedereen
De kunst van coaching en ondersteuning in de transitionele ruimte

Auteur(s)    Albert Meijerink, Kitlyn Tjin A Djie, Irene Zwaan
Jaar    2017
Druk    1
Aantal pagina's    104
ISBN    9789023255376
Afbeelding    in hoge resolutie
   Informatie over digitaal lezen
Onze prijs: €19,00
Leverbaar: Direct
Bestel
Voor docenten: Docentenservice  
Beschrijving
Inhoudsopgave
Recensies

Wilt u een deel van dit boek gratis bekijken of voor een klein bedrag het digitale boek huren voor een jaar of een aantal maanden?
Dit kan via www.yindo.nl.


Het idee van coachen heeft zich in Nederland ontwikkeld tot een manier van begeleiden die bij uitstek gericht is op de witte, minimaal hbo geschoolde werknemer, waarbij een lineaire werkwijze (probleem Ė doel Ė aanpak) zou moeten leiden tot een aanpassing van de coachee aan de arbeidscontext.

Deze benadering is echter niet zo toegankelijk voor mensen met een andere achtergrond, opleiding, milieu, leeftijd of cultuur. Het houdt maar weinig rekening met verschillende leerstijlen, opvattingen en oplossingsstrategieŽn die van toepassing zijn in de context van de cliŽnt of coachee.

Begeleiden voor iedereen laat zien dat er andere manieren zijn om professionals, vrijwilligers en cliŽnten Ė bijvoorbeeld in het sociale domein Ė te begeleiden, als er sprake is van een probleem of obstakel. Ondanks verschillen in wereldbeelden en werkelijkheden tussen de begeleider en de ander kan er een veilige ruimte; de zogenaamde Ďtransitionele ruimteí gecreŽerd worden. In die ruimte is plaats voor diversiteit, kwetsbaarheid, creativiteit en groei. Diverse instrumenten en concepten helpen de cliŽnt ťn de begeleider om samen op zoek te gaan naar familiale en culturele patronen onder het probleem en naar krachtbronnen, wijsheid en perspectieven die ruimte bieden voor groei en ontwikkeling.

Van professionals wordt gevraagd eigen kracht van cliŽnten te faciliteren in plaats van oplossingen te bieden. Daarbij moeten ze meer en meer samenwerken met verschillende disciplines, zoals in wijkteams. Omgaan met Ďvreemde anderení, waarderen dat de ander anders is en tegelijkertijd de wijsheid van de ander ophalen en benutten in de begeleiding; dat is wat dit boek je leert.

Dit is een boek voor professionals en vrijwilligers die handvatten nodig hebben in begeleiding en coaching.
Als iemand begeleiding nodig heeft, staat hij of zij voor een transitie; er hapert echter iets en de transitie stagneert. Daarom is er hulp nodig.
De begeleider en de cliŽnt ondernemen een gezamenlijke reis in de transitionele ruimte. Het is belangrijk dat de relatie goed is en dat ze het uithouden met elkaar, ondanks verschillen in opvattingen en gewoonten. Zowel de begeleider als de cliŽnt is er kwetsbaar en heeft Ďbeschermjassení nodig; ankers en wijsheid uit de eigen familieachtergrond.

Theoretische concepten en praktische handvatten, beschreven in dit boek, helpen om de transitionele ruimte vorm te geven. Aansprekende en ontroerende verhalen tonen hoe het werkt in de praktijk. Niet alleen begeleiders in het sociale domein hebben baat bij dit boek; eenieder die meer inzicht wil krijgen in de omgang met de Ďvreemde andereí medemens zal er zijn voordeel mee doen.Inleiding en leeswijzer

1 ĎDe vreemde anderí in jezelf
Kitlyn
Albert
Het Bommelgevoel

2 Diversiteit en in- en uitsluitingsmechanismen
Dominante opvattingen in begeleiding
Wie is de vreemde ander?
Oorzaken van uitsluiting in de samenleving
Doxa
Kruispuntdenken
Ruimte voor verschil in teams
Samenwerking tussen verschillende culturen
Out of the box-denken

3 Leer de Ďvreemde anderí kennen
Ik- en wij-gerichte families
Collectivistische en individualistische organisaties
Je familie neem je mee naar je werk
De wisselwerking tussen generaties
Generaties in organisaties
Traumaoverdracht
Familiekennis in de begeleiding

4 Begeleiden in de transitionele ruimte
Rite de passage
Gelaagd verlies en bijzondere levensfaseovergangen
Veiligheid scheppen
Erica
Niet lineair maar cyclisch
Samen op reis
De relatie
Begeleiden voor iedereen

5 Beschermjassen, rituelen en verhalen
Beschermjassen
Rituelen
Verhalen

6 Het fundament van de begeleider
Als ik je vraag naar mij te luisteren...
Niet maken maar laten
Luisteren
Verdunde ernst
Resoneren
Het uithouden
Durf te vragen
Onderzoek en blijf bij de waarheid van de ander
Gewaar worden
7 Perspectieven toevoegen
Leren van perspectief te wisselen
Je eigen verhaal onderzoeken
Je eigen perspectief erkennen en herkennen creŽert ruimte voor dat
van de ander
Perspectieven onderzoeken en inbrengen op de werkvloer
Perspectieven onderzoeken in de familie
8 Tot slot nog enkele handvatten
Installeren
Het genogram
Levenslijn
Contextvragen stellen
De vraag omkeren
De stoeloefening
Verhaalknopen
Sleutelwoorden
Metaforen
Zie mij als
Resultaat vieren
Woord van dank
Literatuur en andere bronnen
Over de auteurs
 

Recensie toevoegen
Er zijn nog geen recensies voor dit boek.

Beoordeling
Naam *
E-mailadres *   (wordt niet op de site getoond)
Titel *
Recensie *

(max. 1000 tekens)
* verplichte velden

2
1
Terug   Home  
   
 

Trefwoord


VluchtelingenAanraders


Marja Rexwinkel, Marcel Schmeets, Catherine Pannevis, Bert Derkx : Handboek Infant Mental Health

Peter Leusink, Marjo Ramakers (red.) : Handboek seksuele gezondheid

P.C.M. Bakker : Kwetsbare kinderen

Jenny Palm : Omgaan met hersenletsel

Anke Meester-Delver : Het Capaciteitenprofiel