Lerarenopleidingen | Primair onderwijs


 Boeken over Onderwijskunde    Onderzoek van Onderwijs Leren in vijf dimensies Het didactische werkvormenboek Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en Kunst = Taal en Rekenen
     : Onderzoek van Onderwijs Robert Marzano & Wietske Miedema : Leren in vijf dimensies Jos Winkels, Piet Hoogeveen : Het didactische werkvormenboek Jan Dirk Imelman, Henk Wagenaar, Wilna Meijer : Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de staat van het onderwijs Wolf Brinkman, Elsje Miedema, Catrien Schreuder : Kunst = Taal en Rekenen
    
    Voor de Leeuwen Werken met begaafde leerlingen in de kla Speel je wijs online Tussen opleiding en beroepspraktijk E-college Leren met interactieve media:
    Mark Mieras, Marijke van Dijk en Jan Bart Dieperink : Voor de Leeuwen Anouke Bakx, Esther de Boer, Maartje van den Brand, Ton van Houtert : Werken met begaafde leerlingen in de klas  : Speel je wijs online Arthur Bakker, Ilya Zitter, Simon Beausaert, Elly de Bruijn : Tussen opleiding en beroepspraktijk Antoine van den Beemt : E-college Leren met interactieve media: leraren en ICT
    
     Nieuw en recent verschenen
 
       Onderzoek van Onderwijs  € 38,95
     Robert Marzano & Wie  Leren in vijf dimensies  € 35,50
     Jos Winkels, Piet Ho  Het didactische werkvormenboek  € 40,00
     Jan Dirk Imelman, He  Cultuurpedagogiek, onderwijspolitiek en de st  € 18,00
     Wolf Brinkman, Elsje  Kunst = Taal en Rekenen  € 20,00
     Mark Mieras, Marijke  Voor de Leeuwen  € 25,75
     Anouke Bakx, Esther   Werken met begaafde leerlingen in de klas  € 26,50
       Speel je wijs online  € 99,00
     Arthur Bakker, Ilya   Tussen opleiding en beroepspraktijk  € 34,95
     Antoine van den Beem  E-college Leren met interactieve media: lerar  € 9,95
     Irene Westeneng  E-college Pakkend Passend Onderwijs: halfjaar  € 9,95
     Marijke van Dijk  E-college Contact maken: verbale en non-verba  € 9,95
     Itie van de Berg  E-college Ondernemend leren met de kidsbieb  € 9,95
     Priscilla Keemans  E-college Hoogbegaafdheid in de klas  € 9,95
     Antoine van den Beem  E-college Leren met interactieve media: socia  € 9,95
     Irene Westeneng  E-college Pakkend Passend Onderwijs: direct t  € 9,95
     Itie van de Berg  E-college Lezen beleven, met theaterlezen  € 9,95
     Priscilla Keeman  E-college Passend onderwijs: ook voor hoogbeg  € 9,95
     Eddy Alkema, Joannek  Meer dan onderwijs  € 52,40
     Robert Marzano & Wie  Leren in vijf dimensies  € 35,50
     Irene Westeneng  Pakkend passend onderwijs  € 20,00
     Antoine van den Beem  Leren met interactieve media  € 26,75
     Linda Willemsen  50 lesideeën voor de onderbouw  € 28,50
     Marja Veen, Renée Ol  Opnieuw de gelukkige klas  € 25,75
     Boekaerts M., Simons  Leren en instructie   € 15,50
     Saskia Bruyn  Onderpresteren op de basisschool  € 25,75
     Titus Geerligs, Tjip  Lesgeven en zelfstandig leren   € 59,95

Terug