Management | HRM | Verantwoord Ondernemen


 Boeken over Verantwoord ondernemen | Ethiek    Sociaal ondernemen Route circulair Strategisch partnerschap: wat is wijshei Basiscursus SPSS Een bedrijf is geen goed doel
    Karen Maas, Carly Relou, Tasneem Sadiq, Mark Hillen, Rob van Tulder : Sociaal ondernemen Dionne Ewen, Lieke Ossenblok, Helen Toxopeus, Guido Braam, Karen Maas : Route circulair Rienk Goodijk : Strategisch partnerschap: wat is wijsheid? Manfred te Grotenhuis & Anneke Matthijssen : Basiscursus SPSS Wilma Roozenboom : Een bedrijf is geen goed doel
    
    Leiders in cultuurverandering - geheel h De geschiedenis van corporate governance Psychologie voor een betere wereld (E-bo Duurzame ontwikkeling en globalisering Duurzaam ondernemen waarmaken
    Jaap Boonstra : Leiders in cultuurverandering - geheel herziene editie Paul Frentrop : De geschiedenis van corporate governance Niki Harré & Lars Moratis (vertaling) : Psychologie voor een betere wereld (E-book) Martin Oyevaar : Duurzame ontwikkeling en globalisering Rob van Tilburg, Rob van Tulder, Mara Francken en Andrea da Rosa : Duurzaam ondernemen waarmaken
    
     Nieuw en recent verschenen
 
     Karen Maas, Carly Re  Sociaal ondernemen  € 24,95
     Dionne Ewen, Lieke O  Route circulair  € 24,95
     Rienk Goodijk  Strategisch partnerschap: wat is wijsheid?  € 29,95
     Manfred te Grotenhui  Basiscursus SPSS   € 13,95
     Wilma Roozenboom  Een bedrijf is geen goed doel  € 27,50
     Jaap Boonstra  Leiders in cultuurverandering - geheel herzie  € 25,50
     Paul Frentrop  De geschiedenis van corporate governance  € 33,50
     Niki Harré & Lars Mo  Psychologie voor een betere wereld (E-book)  € 7,99
     Martin Oyevaar  Duurzame ontwikkeling en globalisering  € 39,95
     Rob van Tilburg, Rob  Duurzaam ondernemen waarmaken  € 39,95
     Rienk Goodijk  Falend toezicht in semipublieke organisaties?  € 31,95
     J. Strikwerda  De Nederlandse Corporate Governance Code  € 47,50
     Kaptein M.  De integere manager  € 28,50
     Lars Moratis, Mark V  Basisboek MVO   € 39,95
     Marcel Becker, Paul   Deugdethiek en integriteit  € 25,50
     Lars Moratis en Timo  ISO 26000  € 46,50
     Jeurissen R.J.M. (re  Bedrijfsethiek een goede zaak   € 39,95
     Becker M.  Bestuurlijke ethiek  € 29,95
     Jeurissen R.J.M. (re  Ethics & Business  € 45,00

Terug