Digitaal

  

Digitale producten van Koninklijke Van Gorcum      Joop Mols, Paul Vogelezang en Titia Lefers : Cultuureducatiescan   Cultuureducatiescan
Joop Mols, Paul Vogelezang en Titia Lefers - 2018 - 0 p. - € 70,00
 
Cultuureducatiescan geeft inzicht in de huidige stand van zaken van de cultuureducatie en welke verbetermogelijkheden er zijn. Cultuureducatiescan is ontwikkeld voor basisscholen op basis van de structuur van WMK-PO.... Lees verder...

 Bestel 
     

      Cees Bos : Onsbeleidsplan   Onsbeleidsplan
Cees Bos - 2017 - 0 p. - € 350,00
 
Onsbeleidsplan is de bestuursversie van Mijnschoolplan. U zet hierin de lijnen uit en formuleert de plannen van het bestuur. Met het instrument kunt u centrale teksten opstellen en klaarzetten in de Mijnschoolplan omgevingen van de scholen. De systemen sluiten naadloos op elkaar aan.... Lees verder...

 Bestel 
     

      Cees Bos : Mijnschoolteam   Mijnschoolteam
Cees Bos - 2017 - 0 p. - € 250,00
 
Als directeur van een basisschool richt u zich op de ontwikkeling van uw leraren en wilt u deze in beeld brengen. Uw bevindingen, de ontwikkeling van uw leraren en een kwaliteits- en teamoverzicht kunt u vastleggen in het observatie-instrument Mijnschoolteam. Ook kunt u met het systeem de juiste ini... Lees verder...

 Bestel 
     

       : Speel je wijs online   Speel je wijs online
- 2016 - 0 p. - € 99,00
 
Lees meer op de website.
Verschillende kortingen op het online product bij aankoop in combinatie met het boek!

Met Speel je Wijs woordenscha... Lees verder...

 Bestel 
     

      Cees Bos : Mijnschoolplan   Mijnschoolplan
Cees Bos - 2014 - 0 p. - € 195,00
 
Als directeur van een basisschool maakt u iedere vier jaar een schoolplan. Hierin beschrijft u het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financiŽle beleid, het organisatorisch beleid en het kwaliteitsbeleid van uw school. Tevens geeft u in uw schoolplan aan hoe u de kwaliteit van uw onde... Lees verder...

 Bestel 
     

      De Activiteit : HOREB-PO   HOREB-PO
De Activiteit - 2012 - 0 p. - € 315,00
 
HOREB staat voor Handelingsgericht Observeren, Registreren en Evalueren van Basisontwikkeling. Met dit online handelingsgerichte kwaliteitssysteem kunt u invulling geven aan Startblokken in de kinderopvang, Basisontwikkeling in de onderbouw en Ontwikkelingsgericht Onderwijs in de bovenbouw van de ba... Lees verder...

 Bestel 
     

      Cees Bos : Werken met Kwaliteit -WMK   Werken met Kwaliteit -WMK
Cees Bos - 2011 - 0 p. - € 495,00
 
Werken met kwaliteit (WMK) is een webbased kwaliteitssysteem waarmee u in enkele gemakkelijke stappen de kwaliteit van uw school in kaart brengt. Daarnaast is WMK een instrument voor Integraal Personeelsbeleid. Met het systeem krijgt u eenvoudig inzicht in de sterke en verbeterpunten van uw organisa... Lees verder...

 Bestel 
     

      Eleonoor van Gerven, Sylvia Drent : Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid   Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid
Eleonoor van Gerven, Sylvia Drent - 2007 - 0 p. - € 160,00
 
Alle leerlingen op school verdienen zorg en aandacht. Passend onderwijs strekt zich dus ook uit tot de begaafde leerlingen. Dat is niet altijd even gemakkelijk want hoe herken je die leerlingen nu en wat hebben ze dan precies nodig? Hoe kunnen we tegemoet komen aan wat die leerling nodig heeft binne... Lees verder...

 Bestel 
     

       
1   


Terug